Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 126

Tishshi Giite; Minnidi Eqqite

Select an Audio Recording
Tishshi Giite; Minnidi Eqqite
UTETTAA
Text
Image

(1 Qoronttoosa 16:13)

 1. 1. Tishshi gi minni eqqite;

  Genccanaayyo murttite.

  Attenna gishshawu, xooniyoogee,

  Xala asa gidite.

  Kiristtoosawu azazettana;

  Awu haaretti minni eqqana.

  (AZMAACHIYAA)

  Tishshi gi minnidi eqqite!

  Ubba wode minnite!

 2. 2. Qofaa minttidi naagite;

  Wozanappe siyite.

  Yesuusi immiyo kaaletuwaa,

  Ashkkaraappe demmite.

  A dorssatanne tumaa naagiya,

  Cimati zoriyoobaa siyite.

  (AZMAACHIYAA)

  Tishshi gi minnidi eqqite!

  Ubba wode minnite!

 3.  3. Tishshi gi issippe diite;

  Mish’raachuwawu exatiyoode.

  Nu morkketi eqettinkka,

  Ubbatoo sabbakana.

  Sabaa yexxite haratuura.

  Keehi matiis Yihoowa gallassay!

  (AZMAACHIYAA)

  Tishshi gi minnidi eqqite!

  Ubba wode minnite!

(Qassi Maa. 24:13; Ibr. 13:7, 17; 1 PHe. 5:8 xeella.)