Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 124

Awudenne Ammanettoos

Select an Audio Recording
Awudenne Ammanettoos
UTETTAA
Text
Image

(Mazamure 18:25)

 1. 1. Nu awudenne Yihoowawu aqoos,

  Ay gidinkka a siiqoos.

  Nuna ayyo geppo gishshawu,

  A higgiyaa eraa dosoos.

  I zoriyoobay mule goˈˈees,

  Zoriyoobaa azazettoos.

  I tumancha; ammanettoos.

  A miyyiyaappe haakkokko.

 2. 2. Ishanttuura ay wodekka,

  Metiyoode duuxxennan doos.

  Ammanoos qa, etawu qoppoos,

  Haasayan oosuwan kehoos.

  Nu ishantta siiqoos nashshoos,

  Uloppe eta bonchoos.

  Ammanettoos, shiiqidi doos,

  Etappe shaahettokko.

 3. 3. Nu ishati kaalettiyoode

  Kaaletuwan ammanettoos.

  Qoncce maaraa yootiyo wode,

  Awudenne hegaa kaalloos.

  Yaatin Yihooway nuna anjjees

  Hegee nuna minttettees.

  Ammanetti deˈiyo wode,

  Nuuni Yihoowaba gidoos.

(Qassi Maz. 149:1; 1 Xim. 2:8; Ibr. 13:17 xeella.)