Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 121

Nuuni Nu Huuphiyaa Naagana Koshshees

Select an Audio Recording
Nuuni Nu Huuphiyaa Naagana Koshshees
UTETTAA
Text
Image

(Roome 7:14-25)

 1. 1. Yihoowa nu siiqoos; qofan, wozanan;

  Naagoy koshshiyaaba nu nagaraa gaasuwan.

  Ashuwaa amuwan yees, metoy ooshshay;

  Ayyaanan din, deˈoy saroy dees.

 2. 2. Paaciyaa Seexaanay ubbatoo shiishshees,

  Nunan diya mooroy qa, deshasaa efees.

  Tumay nagaraa xooni kiyees.

  Yihoowa wolqqan, nu qofay xoonees.

 3. 3. Xoossay xeesettees, nu hano ubban,

  Yaakko naagetti doos, bore ubbaappe.

  Oottiyo ubban nu halchoy hagaa:

  Nu huuphiyaa ubbatoo naagiyoogaa.

(Qassi 1 Qor. 9:25; Gal. 5:23; 2 PHe. 1:6 xeella.)