Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 120

Ashkketettan Kiristtoosa Milatite

Select an Audio Recording
Ashkketettan Kiristtoosa Milatite
UTETTAA
Text
Image

(Maatiyoosa 11:28-30)

 1. 1. Asa ubban gitay, Goday Yesuusi;

  Otoruwan naanidi daana gibeenna.

  Xoossaa halchoy ayyo waannatiya ooso;

  I ashkke gididi, Xoossaassi aqiis.

 2. 2. Qofissiyaabay darin daafuriya ubbawu,

  I tookkanawu shiiqees, etawu deexxiyaabaa.

  Kawotettaa koyin eta shemppissees.

  Ashkketa i nashshees, etassi kehees.

 3. 3. ‘Nu ubbay ishantta,’ Yesuusi yootiis.

  Nu huuphiyaa kawushshidi, ayyo haarettoos.

  Ashkke, dosho asi Xoossawu alˈˈoba;

  Saˈaa laatissanawu i etawu yootiis.

(Qassi Lee. 3:34; Maa. 5:5; 23:8; Roo. 12:16 xeella.)