Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 119

Nuussi Ammanoy Deˈana Bessees

Select an Audio Recording
Nuussi Ammanoy Deˈana Bessees
UTETTAA
Text
Image

(Ibraawe 10:38, 39)

 1. 1. Hananabaa yootiya’saa baggaara

  Xoossay zaari zaari yootiis.

  Haˈˈi ba Naˈaa baggaara yootees,

  ‘Ubbay baakko simmo’ gees.

  (AZMAACHIYAA)

  Tumu ammanoy nuussi dii?

  Hegee diyoogee nuna ashshees.

  Nu ammanoy oosuwan qonccii?

  He ammanoy nuuyyo shemppuwaa ashshees.

 2. 2. Kawotettaabaa tumaa yootanawu

  Azazettoos, Kiristtoosawu.

  Xoossay kiittobaa xalidi yootoos;

  I yootobaa genttokko.

  (AZMAACHIYAA)

  Tumu ammanoy nuussi dii?

  Hegee diyoogee nuna ashshees.

  Nu ammanoy oosuwan qonccii?

  He ammanoy nuuyyo shemppuwaa ashshees.

 3. 3. Nu ammanoy keehi tishsha, mino;

  Yayyidi guyye simmookko.

  Yihoowan zemppiyoogee genccanawu maaddees;

  Atotettay matattiis.

  (AZMAACHIYAA)

  Tumu ammanoy nuussi dii?

  Hegee diyoogee nuna ashshees.

  Nu ammanoy oosuwan qonccii?

  He ammanoy nuuyyo shemppuwaa ashshees.

(Qassi Roo. 10:10; Efi. 3:12; Ibr. 11:6; 1 Yoh. 5:4 xeella.)