Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 114

“Genccite”

Select an Audio Recording
“Genccite”
UTETTAA
Text
Image

(Yaaqooba 5:8)

 1. 1. Nu Goday Gitay, Yihooway

  Ba geeshsha sunttawu mishettees.

  Boriyaappe i ba sunttaa,

  Geeshshanaassi keehi koyees.

  I keehi daro layttawu,

  Wolqqaama genccaa gencciis;

  Siiqiya, kehiya, danddayiya,

  Salettenna Xoossaa.

  Yihooway keehi koyiyoobay

  Ubba’say attanaadaana.

  Xoossay daro’diyawu, siiquwan

  Genccoogee mela attenna.

 2. 2. Nu deˈuwan Xoossaa ogiyan

  Hemettiyoode genccay maaddees.

  Nu wozanaa woppissees,

  Iita hanqquwaappekka naagees.

  Asan kehabaa koyees,

  Ubbatoo loˈˈuwaa naagees.

  Unˈˈettiyo wode maaddees,

  Yeeqennan daanaadan.

  Hara eeshshata gujjin,

  Ayyaanan nu ayfiyo genccay,

  Nu siiqiyo Xoossaa Yihoowa,

  Milatanawu keehi maaddees.

(Qassi Kes. 34:14; Isi. 40:28; 1 Qor. 13:4, 7; 1 Xim. 2:4 xeella.)