Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 110

‘Yihoowa Ufayssaa’

Select an Audio Recording
‘Yihoowa Ufayssaa’
UTETTAA
Text
Image

(Nahimiyaa 8:10)

 1. 1. Kawotettaa haaruwaa malaatay beettees.

  Mish’raachuwaa nu ubbawu yootoos.

  Xoqqu giidi pude saluwaa xeellite;

  Atotettaa wodee matiis!

  (AZMAACHIYAA)

  Yihoowa ufayssay nu attiyo qato.

  Ufayssan sabbi yexxite.

  Hidootawu galatiiddi ufayttite,

  Xoqqa Xoossaa ubbay sabbite.

  Yihoowa ufayssay nu attiyo qato.

  Ubba’say a anggaa ero.

  Nu Xoossawunne Kawuwawu aqi deˈidi,

  Awu ufayssan oottiyoogaa bessoos.

 2. 2. Yihoowan zemppoos; a siiqiyaageeti ubbay.

  Yashshiyaabi baa; i wolqqaama.

  SHuttu giidi dadaadan guntti yexxoos;

  Ufayssa yettaa, nu Xoossawu!

  (AZMAACHIYAA)

  Yihoowa ufayssay nu attiyo qato.

  Ufayssan sabbi yexxite.

  Hidootawu galatiiddi ufayttite,

  Xoqqa Xoossaa ubbay sabbite.

  Yihoowa ufayssay nu attiyo qato.

  Ubba‘say a anggaa ero.

  Nu Xoossawunne Kawuwawu aqi deˈidi,

  Awu ufayssan oottiyoogaa bessoos.

(Qassi 1 Odi. 16:27; Maz. 112:4; Luq. 21:28; Yoh. 8:32 xeella.)