Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 109

Minttidi Wozanappe Siiqite

Select an Audio Recording
Minttidi Wozanappe Siiqite
UTETTAA
Text
Image

(1 PHeexiroosa 1:22)

 1. 1. Tumu siiquwaa siiqettiyoode,

  Yihoowa wozanaa ufayssoos.

  A eeshshatun gitay siiquwaa,

  Hegee nu dosiyooba.

  Siiqoy wozanaa ufayssees,

  Dabbotaakka keehi minttees.

  Ba xallawu mule qoppenna,

  Tumu siiqoy hegaa.

  Metoota laggee diikko,

  Metuwan maaddanawu gakki wodhoos.

  Ulo lagge awu gidoos,

  Qofissiyaabaa akeekoos.

  Siiquwaa Yesuusi erissiis,

  Yihoowa siiquwaa akeekissiis,

  Wozanaa nuussi denttettees.

  Qarettiyoogee doometta.

  Minttidi siiqettite.

(Qassi 1 PHe. 2:17; 3:8; 4:8; 1 Yoh. 3:11 xeella.)