Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 108

Aggenna, Xoossaa Siiquwaa

Select an Audio Recording
Aggenna, Xoossaa Siiquwaa
UTETTAA
Text
Image

(Isiyaasa 55:1-3)

 1. 1. Siiqiyaagaa, nu Xoossay.

  I nuuyyo qoppiyoogaa beˈoos.

  Alˈˈo Naˈaa nuuyyo immiis,

  Ubba’sawu wozuwaa giigissiis,

  Mer’naa deˈuwaanne ufayssaa

  Immanawu i qaalaa geliis.

  (AZMAACHIYAA)

  Saametta ubbay yiidi,

  Deˈo haattaa uyite.

  Yiidi saamuwaa alite;

  Xoossaa siiquwaa beyte.

 2. 2. Siiqiyaagaa, nu Xoossay.

  Ba ooso ubban qonccissiis.

  Kiristtoosa Kawoyidi,

  Yihooway siiquwaa gujji bessiis.

  Xoossaa halchoy zawaa gakkiis.

  Kawotettay haˈˈi eqqiis!

  (AZMAACHIYAA)

  Saametta ubbay yiidi,

  Deˈo haattaa uyite.

  Yiidi saamuwaa alite;

  Xoossaa siiquwaa beyte.

 3.  3. Siiqiyaagaa, nu Xoossay.

  Ayyaanan nu siiquwaa mintto.

  Ashkketa aggennan maaddin,

  Xoossaa higgiyaa naagoosona.

  Xoossawu yayyidi haggaazoos,

  Ubbaa sissanawu sabbakoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Saametta ubbay yiidi,

  Deˈo haattaa uyite.

  Yiidi saamuwaa alite;

  Xoossaa siiquwaa beyte.

(Qassi Maz. 33:5; 57:10; Efi. 1:7 xeella.)