Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 104

Xoossay Immiyo Geeshsha Ayyaanaa

Select an Audio Recording
Xoossay Immiyo Geeshsha Ayyaanaa
UTETTAA
Text
Image

(Luqaasa 11:13)

 1. 1. Yihoowa nu Xoossawu, maariya nu Aawawu,

  Nu desha wozanaappe gitawu.

  Nu toohuwaa kawushsha, seelaa irxxissa,

  Ne ayyaanan hayyanaa minttetta.

 2. 2. Ubbay haakkida; nu ne bonchuwaappe;

  Bayiyo wodee dees, nu ogiyaappe.

  Nu Xoossawu woossoos: Nu woosaa siya.

  Ubbatoo naagiya ayyaanaa imma.

 3. 3. Daafuriyoode, woy shuggiyo laafiyoode,

  Ne ayyaanan nuuni ooraxxoos.

  Geeshsha ayyaanaa ne nuussi immin,

  Argganttaadan xoqqasaa nu baana.

(Qassi Maz. 51:11; Yoh. 14:26; Oos. 9:31 xeella.)