Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 103

Henttanchata—Imota Gidida Asata

Select an Audio Recording
Henttanchata—Imota Gidida Asata
UTETTAA
Text
Image

(Efisoona 4:8)

 1. 1. Yihooway ba dorssaa henttanaassi,

  Henttanchata immiis.

  Oottiyooban nuuyyo bessoosona,

  Nu kaallana ogiyaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Ammaniyo asaa Xoossay immiis,

  Tumancha suure asaa.

  A alˈˈo dorssawu qoppoosona;

  Oottiyoobawu eta siiqoos.

 2. 2. Siiqiya henttanchay nubaa qoppees;

  Kaalettiyoode kehees.

  Harggiyaappe paxanaadan maaddees,

  Keha qaalaa yootees.

  (AZMAACHIYAA)

  Ammaniyo asaa Xoossay immiis,

  Tumancha suure asaa.

  A alˈˈo dorssawu qoppoosona;

  Oottiyoobawu eta siiqoos.

 3. 3. Henttanchay nu wora beennaadan,

  Xoossaa qofaa zorees.

  Xoossawu ootti a ogiyan baanawu,

  Yaatidi i maaddees.

  (AZMAACHIYAA)

  Ammaniyo asaa Xoossay immiis,

  Tumancha suure asaa.

  A alˈˈo dorssawu qoppoosona;

  Oottiyoobawu eta siiqoos.

(Qassi Isi. 32:1, 2; Erm. 3:15; Yoh. 21:15-17; Oos. 20:28 xeella.)