Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 102

‘Daafuranchata Maaddite’

Select an Audio Recording
‘Daafuranchata Maaddite’
UTETTAA
Text
Image

(Oosuwaa 20:35)

 1. 1. Daafurancha nu ubbay,

  Keehi daroban;

  SHin Yihooway nuussi qoppees;

  I nuna siiqees.

  A maarotay gita;

  A siiqoy wolqqaama.

  Yaakko aagaadan siiqoos;

  Meto’odiyan maaddoos.

 2. 2. Ammanuwan mino giishin,

  Daafuriyay daana.

  Nu yootiyo minttettiyaaban,

  Eti minnana.

  Daafuriyay Xoossaassa;

  I eta minttana.

  Afuttaa etawu quccoos,

  Ane minttettoos.

 3. 3. SHugotun pirddiyoogaappe,

  Etawu kehana;

  Hegee keehi minttiyoogaa,

  Qofan wottana.

  Yaakko nu minnana,

  Eta minttettana;

  Kehatettan maaddiyoogee,

  Eta minttettees.

(Qassi Isi. 35:3, 4; 2 Qor. 11:29; Gal. 6:2 xeella.)