Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 1

Yihoowa Eeshshata

Select an Audio Recording
Yihoowa Eeshshata
UTETTAA
Text
Image

(Ajjuutaa 4:11)

 1. 1. Yihoowa, ne wolqqawu mule zawi baa,

  Ubbawu deˈuwaanne pooˈuwaa Immay nena.

  Ne medhobay ne wolqqaabaa yootees;

  Saloynne saˈay mernawu deˈees.

 2. 2. Ne suure pirddan araatay eqqiis.

  Geeshsha azazuwaa yootaasa ubbaassi.

  Ne Qaalaa nu pilggiyoode akeekoos;

  An qoncca aaro eratettaa.

 3. 3. Ubbaappe aadhiyay ne gita siiquwaa.

  Ne immobaara laggetiyaabi baawa.

  Ne eeshshaanne keehi boncho sunttaa,

  Daro ufayssan nu yootana.

(Qassi Maz. 36:9; 145:6-13; Era. 3:14; Yaaq. 1:17 xeella.)