Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowa Markkati Goynuwau Goˈettiyo Muuziqaa

Xoossaa Yihoowayyo goynniyo wode a sabbiyo ufayssiya mazamureta duuqqa. Cenggurssan, orkesttiraaninne muuziqa miishshan giigidaagee deˈees.

 

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

Sing to Jehovah

Yihoowayyo Yexxite—Dantto Xllaa (55 Mazamuriyaa)

Hara Mazamureta

Yihoowa Dabbo Gida (mazamuriyaa)