Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 1 2017

Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Haasayissanawu Maaddiyaabaa

NE QOFAY AYBEE?

Geeshsha Maxaafay wodee aadhichido maxaafeeyye, a giddon deˈiya zoree haˈˈikka maaddii? Geeshsha Maxaafay, ‘Xoossaa maxaafa ubbay a ayyaanan xaafettiisinee maaddees’ yaagees.2 Ximootiyoosa 3:16, 17.

Ha Wochiyo Keelaa maxeetee Geeshsha Maxaafan deˈiya loˈˈo zoriyaa yootees; qassi a nabbabidi waani loytti goˈettana danddayiyaakkokka qonccissees.