Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Beegottite!  |  Paydo 2 2017

Erissuwaa

Erissuwaa

Geeshsha Maxaafan deˈiya qofay Xoossay yootobeeyye asa qofee?

Ha Beegottite! maxeetee Geeshsha maxaafan deˈiya qofay tumuppe Xoossaappe yiidaba gidiyoogaa bessiya heezzu naqaashata yootees.