Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa!

Geeshsha Maxaafaa Xaafissiday Oonee?

Geeshsha Maxaafaa Xaafissiday Oonee?

Geeshsha Maxaafaa xaafiday asaa gidikko, waanidi “Xoossaa qaalaa” geetettii? (1 Tasalonqqe 2:13) Xoossay ba qofaa xaafida asawu waati yootidee?