Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Xiqimita 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | DAANEELA 10-12

Yihooway Kawoti Waananaakko Kasetidi Yootiis

Yihooway Kawoti Waananaakko Kasetidi Yootiis

11:2

Parssen oyddu kawotettati denddana. Oyddantto kawoy “asai ubbai Giriike kawotettaara olettana mala denttettana.”

  1. Gita Qiiroosa

  2. Kambissesa II

  3. Daariyoosa I

  4. Arxxekssiisa I (Asttiro ekkida Kawuwaa Ahashiwerosa gidana)

11:3

Giriiken wolqqaama kawoy denddidi daro biittaa haarana.

  • Gita Iskkinddira

11:4

Giriike Haaroy Iskkinddira ola gadaawatu oyddatuyyo shaahettana.

  1. Kasanddera

  2. Laysimekesa

  3. Selukesa I

  4. Tolema I