Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Xiqimita 2017

Xiqimita 23-29

HOOSE7A 8-14

Xiqimita 23-29
 • Mazamure 76⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Neessi Deˈiya Keehi Loˈˈobaa Yihoowayyo Yarshsha”: (10 daq.)

  • Hoo 14:2—‘Nu inxxarssan galatiyoogaa’ Yihooway keehi nashshees (w07-AM 4/1 20 ¶2)

  • Hoo 14:4—Banttawu deˈiya keehi loˈˈobaa awu yarshshiyaageeta Yihooway atto gees, nashsheesinne ba dabbo oottees (w11 2/1 20 ¶15)

  • Hoo 14:9—Yihoowa ogiyan hemettiyoogee nuussi loˈˈo (jd 87 ¶11)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Hoo 10:12—Nuuni Yihoowappe ‘aggenna siiquwaa cakkanawu’ ay oottana bessii? (w05-AM 11/15 28 ¶7)

  • Hoo 11:1—Ha qaalay Yesuusa bolli waani polettidee? (w11 8/1 12 ¶10)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Hoo 8:1-14

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) T-35

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) T-35 —Trakttee koyro gallassi imettiis. Kase denttido qofaa haasayite; keettaaway eqettanawu denttido qofaa zarbbissanawu mala.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) lv 152 ¶13-15—Tamaariyaa wozanaa waati denttettanaakko bessa.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA