Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Xiqimita 2017

Xiqimita 2-8

DAANEELA 7-9

Xiqimita 2-8
 • Mazamure 95⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Daaneela Hiraagay Masee Yiyo Wodiyaa Yootiis”: (10 daq.)

  • Dane 9:24—Masiyaa yarshshoy nagaray atto geetettanaadan oottiis (it-2 902 ¶2)

  • Dane 9:25—Masee 69tta layttatu saaminttaa wurssettan yiis (it-2 900 ¶7)

  • Dane 9:26, 27a—Masee 70tta layttatu saaminttaa gina shaahuwan hayqqiis (it-2 901 ¶2, 5)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Dane 9:24—“Ubbaappe Aadhdhida Geeshsha Sohoi” tiyettidoy awudee? (w01-AM 5/15 27)

  • Dane 9:27—Masee 70tta layttatu saaminttaa wurssettan woykko 36 M.Ln darotuura maacettido mino maachay aybee? (w07-AM 9/1 20 ¶4)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Dane 7:1-10

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) “Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa” tobbiyoogaa. Asaa haasayissiyo biiduwaa huuphiyan huuphiyan bessada, ayfettiyaabaa zaaretta. Aassiyaageeti koyiya asaa sohuwaara kaallidi maaddanaadan minttetta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA