Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Xiqimita 2017

Xiqimita 16-22

HOOSE7A 1-7

Xiqimita 16-22
 • Mazamure 108⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Aggenna Siiquwaa Dosees—Neeni SHin?”: (10 daq.)

  • [Hooseˈa Maxaafaa Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Hoo 6:4, 5—Israaˈeelati aggenna siiquwaa bessibeenna gishshawu Yihooway etan azzaniis (w10 8/1 25 ¶18)

  • Hoo 6:6—Nuuni aggenna siiquwaa bessiyo wode Yihooway ufayttees (w07-AM 9/15 16 ¶8; w07-AM 6/15 27 ¶7)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Hoo 1:7—Yihudaa asay maarotaanne atotettaa demmidoy awudee? (w07-AM 9/15 14 ¶7)

  • Hoo 2:18—Ha xiqisee yootiyoobay kasetidi waani polettidee, sinttappe shin? (w05-AM 11/15 20 ¶16; g05-E 9/8 12 ¶2)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Hoo 7:1-16

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) 1Yoh 5:3—Tumaa Tamaarissa. SHiiquwaa baanaadan shoobba.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) Zaa 30:11-14; Isi 48:17, 18—Tumaa Tamaarissa. Qassi jw.org saytiyaa xomoosanaadan yoota. (mwb16.08 8 ¶2 xeella.)

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) lv 12-13 ¶16-18—Tamaariyaa wozanaa waati denttettanaakko bessa.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 100

 • Gubaaˈiyawu Koshshiyaabaa: (15 daq.) Gubaaˈe cimay haasayiyooba. Hidaare 15, 2015, Wochiyo Keelaa, sinttaa 14n deˈiya qofaappe 5 daqiiqawu yoota; yaatada, Intternneetiyan Miishshaa Immiyoogaa Bessiyaabaa giyo biiduwaa bessa. Biiduwaappe simmin, jw.org saytian “Kumetta Saˈan Nu Oottiyo Oosuwawu Miishshaa Immanawu” giyaagaa bessada intte biittan Intternneetiyan miishshaa immiyo ogeta yoota.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 20 ¶1-6, qassi  “Ha Wodiyan Nuuni Daro Sohuwan Maaddidobaappe Koyroogaa” giyaanne “Daafabay Gakkiyo wode” giya saaxiniyaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 107⁠nne Woosaa