Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  October 2016

Xiqimita 24-30

LEEMISO 17-21

Xiqimita 24-30
 • Mazamure 39nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Haratuura Saruwan Deˈite”: (10 daq.)

  • Lee 19:11—Hanqqetissiyaabay merettiyo wode woppu ga (w14-AM 12/1 12-13)

  • Lee 18:13, 17; 21:13—Hanotaabaa ubba wurssa eriyaakkonne shaakka era (w11 8/1 26 ¶11-14)

  • Lee 17:9—Naaqettidobaa siiquwan atto ga (w11 8/1 27 ¶17)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Lee 17:5—Nuuni wodiyaa aattiyoobaa akeekan doorana koshshiyo issi gaasoy aybee? (w10 11/1 13 ¶17; w10 11/1 31 ¶15)

  • Lee 20:25—Ha maaray aqo oyqqanawu qaalaa gelida uraa woy aqo oyqqida uraa waati maaddii? (w09 5/1 19-20 ¶12-13)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Lee 18:14–19:10

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Gubaaˈe shiiquwawu shoobbiyo woraqataa imma. (inv)

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) invKawotettaa Addaraashan Oosettiyaabay Aybee? giyo biiduwaa erissiyoogan kuuya.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) lv 57 ¶14-15—Tamaaree gubaaˈe shiiquwaa yiyo wode bessiyaagaadan maayana koshshiyoogaa akeekanaadan maadda.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA