Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  October 2016

Xiqimita 17-23

LEEMISO 12-16

Xiqimita 17-23
 • Mazamure 11nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Aadhida Eratettay Worqqaappe Aadhees”: (10 daq.)

  • Lee 16:16, 17—Aadhida erancha asi Xoossaa Qaalaa xannaˈeesinne oosuwan peeshshees (w07-AM 7/15 8)

  • Lee 16:18, 19—Aadhida erancha asi otorettenna (w07-AM 7/15 8-9)

  • Lee 16:20-24—Aadhida eratettay harata minttettiyaabaa haasayanaadan oottees (w07-AM 7/15 9-10)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Lee 15:15—Nu deˈuwan waanidi loytti ufayttana danddayiyoo? (g-AM 11/13 16)

  • Lee 16:4, NW—Yihooway iitata “ba halchuwawu medhiis” gaana danddayiyoy ayba ogiyaanee? (w07-AM 5/15 18-19)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Lee 15:18–16:6

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Yoh 11:11-14—Tumaa Tamaarissa. I woy a Woggaa galla shiiquwaa shiiqanaadan shoobba.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) Doo 3:1-6; Roo 5:12—Tumaa Tamaarissa. I woy a Woggaa galla shiiquwaa shiiqanaadan shoobba.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 191 ¶18-19—Tamaaree shiiquwaa baanaadan shoobba.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 20

 • SHiiquwan Waatidi Loˈˈo Qofaa Yootana Danddayiyoo?”: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Yihoowa Dabbo Gida—SHiiquwan Ne Qofaa Yootanawu Giigetta giyo biiduwaa bessa. Yaatada, amarida naata madirakiyaakko xeesada kaallidi deˈiyaagaa oycha: Qofaa yootanawu giigettiyo wode oottana koshshiya oyddubay aybee? SHiiquwan qofaa yootanaadan shoobettana xayikkokka waanidi ufayttana danddayiyoo?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 2 ¶23-34

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 28nne Woosaa