Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  February 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ISIYAASA 47-51

Yihoowayyo Azazettiyoogee Anjjuwaa Demissees

Yihoowayyo Azazettiyoogee Anjjuwaa Demissees

48:17

  • Yihooway nuuni ufayttidi deˈanaadan ‘nu baanawu bessiya ogiyaa’ siiquwan bessees. Ayyo azazettiyoogan nuuni goˈettoos

• “Sarotettai shaafaa haattaadan”

48:18

  • Yihooway shaafaa haattaadan walxxi gi kumidi goggiya sarotettaa immanawu qaalaa geliis

“Xillotettaikka abbaa beetaadan hanana”

  • Nu xillotettaa oosoy abbaa beetaadan keehippe daro gidana danddayees