Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  February 2016

Usuppune 29–Laappune 6

Asttiro 1-5

Usuppune 29–Laappune 6
 • Mazamure 3nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Asttira Xoossaa Asawu Exataasu”: (10 daq.)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Ast 2:15—Asttira ashkkenne ba huuphiyaa naagiya asa gidiyoogaa waata bessadee? (w06-AM 3/1 9 ¶7)

  • Ast 3:2-4—Marddikiyoosi Hamaanassi gulbbatennan ixxidoy aybisseeshsha? (ia 130-131 ¶18)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: Ast 1:1-15 (4 daq. woy sima)

MINNADA HAGGAAZA

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 38

 • Gubaaˈiyawu koshshiyaabaa: (10 daq.)

 • SHiiqoy Ooratti Giigido Hanotaynne Xannaˈiyo Xuufee Inttena Waati Maaddii?: (5 daq.) Tobbiyoogaa. Ooratti giigida gubaaˈe shiiquwaa prograamiyan waani goˈettidaakko yootanaadan ezggiyaageeta oycha. He shiiquwan daro goˈettanawu ubbaykka loytti giigettanaadan minttetta.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: : ia shem. 10 ¶1-11nne saaxiniyaa “Eelaasa Wode Koshay Wuqqu Wodiyaa Takkidee?

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 37nne Woosaa