Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  February 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | NAHIMIYAA 1-4

Nahimee Tumu Goynuwaa Keehi Dosees

Nahimee Tumu Goynuwaa Keehi Dosees
UTETTAA
Text
Image

455 K.K.

 1. Niisaana (Laa./Hos.)

  2:4-6 Nahimee eta wode tumu goynuwawu waanna soho gidida Yerusalaame zaarettidi keexxanawu kawuwaa oychiis

 2. Iyyaara

 3. Siiwaana

 4. Tamuuza (Tam./Isi.)

  2:11-15 Nahimee ha aginaa heeran yiidi katamaa dirssaa gimbbiyaa xomoosees

 5. Aaba (Isi./Naa.)

  3:1; 4:7-9 Asay eqettishinkka gimbbiyoogaa doommidosona

 6. Eluula (Naa./Mas.)

  6:15 52 gallassappe guyyiyan, dirssaa gimbbiyoogee polettiis

 7. Tishri