Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  May 2016

Uddufune 16-22

Mazamure 11-18

Uddufune 16-22
 • Mazamure 27nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihoowa Dunkkaaniyaa Gelanawu Bessiyaagee Oonee?”: (10 daq.)

  • Maz 15:1, 2—Nu wozanaappe tumaa haasayana bessees (w03-AM 8/1 13 18; w89-E 9/15 26 ¶7)

  • Maz 15:3—Ubbatoo suurebaa haasayana bessees (w89-E 10/15 12 ¶10-11; w89-E 9/15 27 ¶2-3; w14 2/15 23, ¶10-11)

  • Maz 15:4, 5—Nuuni oottiyo ubbaban ammanettidaageeta gidana bessees (w06-AM 5/15 19 ¶2; w89-E 9/15 29-30; it-1-E 1211 ¶3)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 11:3—Ha xiqisiyaa birshshettay aybee? (w06-AM 5/15 18 ¶3; w05-AM 5/15 32 ¶2)

  • Maz 16:10—Ha hiraagay Yesuus Kiristtoosa bolli waani polettidee? (w11 8/1 18 ¶19; w05-AM 5/1 14 ¶9)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz. 18:1-19

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) wp16.3 16—Xiqisiyaa moobayliyaappe woy hegaa mala hara miishshaappe nabbaba.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) wp16.3 16—Hara qaalaa haasayiya keettaaway ba qaalan xaafettidabaa beˈana mala JW Libraryaappe xiqisiyaa nabbaba.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 100-101 ¶10-11—Tamaaree ba oychidobaa pilgganawu JW Library waati goˈettana danddayiyaakko qanttan bessa.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 42

 • JW Library Goˈettiyo Ogiyaa—SHaaho 1: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Malaata Wottada Hegaa Loytta Goˈetta giyoonne Kase Dooridobaa Mazggafaappe Goˈetta giyo biidota bessa; yaatidi, qanttan tobbite. Hegaappe simmin, JW Library Goˈettiyo Ogiyaa giyaagaa giddon deˈiya koyro naaˈˈu huuphe yohota tobbite. Ezggiyaageeti buzo xannaˈiyo wodenne gubaaˈe shiiquwaa wode JW Library goˈettiyo hara ogiyaa yootanaadan oycha.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) ia shem. 15 ¶15-26, zaaretuwaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 43nne Woosaa