Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  May 2016

Uddufune 23-29

Mazamure 19-25

Uddufune 23-29
 • Mazamure 43nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Hiraagati Masiyaabaa Loytti Qonccissoosona”: (10 daq.)

  • Maz 22:1—Masiyaa Xoossay aggibayidaba milatana (w11 8/1 17 ¶16)

  • Maz 22:7, 8—Asay Masiyaa toochana (w11 8/1 16-17 ¶13)

  • Maz 22:18—Masiyaa maayuwaa ekkanawu asay saamaa yeggana (w11 8/1 17 ¶14)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 19:14—Ha xiqisiyaappe tamaariyo, oosuwan peeshshana bessiyaabay aybee? (w06-AM 5/15 19 ¶8)

  • Maz 23:1, 2—Yihooway siiqiya Henttancha gididoy aybiinee? (w02-AM 9/15 32 ¶1-2)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 25:1-22

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) bh—Xiqisiyaa moobayliyaappe woy hegaa mala hara miishshaappe nabbaba.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) bh—Keettaaway oychidobawu zaaro gidiya xiqisiyaa demmanawu JW Library bolli “koya” giyaagaa goˈetta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 129-130 ¶11-12—Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyo uri ba moobayliyaa woy hegaa mala miishshaa goˈettidi xinaatiyawu giigettanawu JW Library waati goˈettana danddayiyaakko qanttan bessa.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 55

 • JW Library Goˈettiyo Ogiyaa”—SHaaho 2: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Geeshsha Maxaafaa Dawunlode Oottidi Go‵ettiyooga, qassi Geeshsha Maxaafaappe woy Xuufiyaappe Koyiyoogaa giyo biidota bessa; yaatidi, qanttan tobbite. Ha huuphe yohuwan deˈiya wurssetta sima huuphe yohuwaa tobbite. Ezggiyaageeti haggaazuwan JW Library goˈettido hara ogiyaa yootanaadan oycha.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) ia shem. 16 ¶1-15

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 139nne Woosa