Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Tamme 2017

Tamme 5-11

ERMMAASA 51-52

Tamme 5-11
 • Mazamure 98⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Kaseti Yootido Ubbabay Polettiis”: (10 daq.)

  • Erm 51:11, 28—Baabiloona xoonanay oonakko Yihooway kaseti yootiis (it-2 360 ¶2-3)

  • Erm 51:30—Baabilooneti banttana olanawu yiya asaa teqqennaagaa Yihooway kaseti yootiis (it-2 459 ¶4)

  • Erm 51:37, 62—Baabiloonee baysa gidanaagaa Yihooway kaseti yootiis (it-1 237 ¶1)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Erm 51:25—Baabiloonee “biittaa sa7aa bashshiya wogga deriyaa mala” geetettidoy aybissee? (it-2 444 ¶9)

  • Erm 51:42—Baabiloone bolli ‘beetaadan denddiya abbay’ aybee? (it-2 882 ¶3)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Erm 51:1-11

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) “Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa” tobbiyoogaa. Asaa haasayissiyo biiduwaa huuphiyan huuphiyan bessada, ayfettiyaabaa zaaretta. Aassiyaageeti haasayissiyo uraa jw.org saytiyan GEESHSHAA MAXAAFAA TIMIRTTIYAA > SO ASAA MAADDIYAABAA giyaagan deˈiya qofaa i eriyo hara qaalan bessanaadan minttetta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA