Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  June 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 38-44

Yihooway Harggiyaageeta Maaddees

Yihooway Harggiyaageeta Maaddees

Ammanettidi haggaaziyaageeti ay metoy gakkikkokka Yihooway maaddanaagaa ammanettana danddayoosona

41:1-4

  • Daawiti keehi harggiis

  • Daawiti hiyyeesatuyyo qoppiya asa

  • Daawiti bana Yihooway maalaaliyaabaa ootti pattanaadan gidennan, minttettuwaa, aadhida eratettaanne maaduwaa immanaadan koyiis

  • Daawiti ammanettiya asa gidiyoogaa Yihooway beˈiis