Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  June 2016

Tamme 13-19

Mazamure 38-44

Tamme 13-19
 • Mazamure 4nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Harggiyaageeta Maaddees”: (10 daq.)

  • Maz 41:1, 2—Hiyyeesatuyyo qoppiyaageeti ufayttiyaageeta (w15 12/15 24 ¶7; w91-AM 10/1 14 ¶6)

  • Maz 41:3—Xillo asati sahettiyo wode Yihooway maaddees (w08-AM 9/15 5 ¶12-13)

  • Maz 41:12—Sahettidaageeti genccanaadan hidootay maaddana danddayees (w15 12/15 27 ¶18-19; w08-AM 12/15 6 ¶15)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 39:1, 2—Haasayiyooban waani naagettana bessii? (w09-AM 5/15 4 ¶5; w06-AM 5/15 20 ¶12)

  • Maz 41:9—Yesuusi babaa qonccissanawu Daawita hanotaa waati goˈettidee? (w11 8/1 15 ¶5; w08-AM 9/15 5 ¶11)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 42:6–43:5

MINNADA HAGGAAZA

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 32

 • Ne Xeelay Woytuwaana Gido!: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Qassi jw.org saytiyan Yihoowa Dabbo Gida—Ne Xeelay Woytuwaana Gido! (Mazamure 24) giyo biiduwaa bessa. Yaatidi, kaallidi deˈiya oyshaa goˈettidi, “Geeddarssa: Haˈˈi Deˈuwaanne Sintta Wodiyaagaa,” giyaagaa tobbite: Gannatiyan haˈˈiigaappe laamettanabay aybee? Neeni yeemuwan naagiyo anjjoy aybee? Hidootaa wotta dentta qoppiyoogee genccanawu nena waati maaddana danddayii?—2Qor 4:18.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) ia shem. 17 ¶14-22, zaaretuwaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 36nne Woosaa