Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Naase 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | HIZQQEELA 39-41

Hizqqeeli Beˈido Beeta Maqidasiyaa Ajjuutaanne Intte Hanotaa

Hizqqeeli Beˈido Beeta Maqidasiyaa Ajjuutaanne Intte Hanotaa

40:10, 14, 16

  • Naagiyaageetu kifileenne adussa tuussay Yihooway tumu goynuwawu kessido xoqqa maaraa hassayanawu maaddees

  • Inttena hagaadan oychite, ‘Yihooway kessido xoqqanne suure maaraa bonchiyoogaa waata bessana danddayiyaanaa?’