Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  August 2016

Naase 8-14

MAZAMURE 92-101

Naase 8-14
 • Mazamure 28 nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Cimidikka Ayyaanaaban Ayfiyoogaa”: (10 daq.)

  • Maz 92:12—Xilloti ayyaanaaban ayfoosona (w07-AM 9/15 32; w06-AM 7/15 13 ¶2)

  • Maz 92:13, 14—Cimidaageeti abbe paca gidikkokka ayyaanaaban ayfana danddayoosona (w14 1/15 26 ¶17; w04-AM 5/15 12 ¶9-10)

  • Maz 92:15—Cimidaageeti bantta deˈuwan beˈidobaa yootiyoogan harata minttettana danddayoosona (w04-AM 5/15 12-14 ¶13-18)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 99:6, 7—Muusee, Aarooninne Sameeli loˈˈo leemiso gidiyoy aybissee? (w15 7/15 8 ¶5)

  • Maz 101:2—Nu keettan ‘suuretettan hemettiyoogaa’ giyoogee woygiyoogee? (w05-AM 11/1 24 ¶14)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 95:1–96:13

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) g16.3 koyro sinttaa—Zaarettada oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) g16.3 koyro sinttaa—Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 161-162 ¶18-19—Hegan deˈiya qofaa tamaaree ba deˈuwan waati oosuwan peeshshana danddayiyaakko akeekanaadan maadda.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 4

 • Cimidaageetoo—Intte Keehippe Maaddeeta (Maz 92:12-15): (15 daq.) Tobbiyoogaa. Cimidaageetoo—Intte Keehippe Maaddeeta giyo, jw.org saytiyan deˈiya biiduwaa bessa. Yaatada, ay tamaaridaakko yootanaadan ezggiyaageeta oycha. Cimidaageeti bantta aadhida eratettaanne bantta deˈuwan beˈidobaa yelagatuyyo yootanaadan minttetta. Yelagati gitabaa kuuyiyo wode cimidaageeta zoriyaa oychanaadan minttetta.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) ia shem. 21 ¶13-22, sinttaa 186n deˈiya zaaretuwaa.

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 29 nne Woosaa