Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  August 2016

Naase 1-7

MAZAMURE 87-91

Naase 1-7
 • Mazamure 49 nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Ubbaappe Xoqqiya Xoossan Naagettidi Deˈiyoosan Deˈite”: (10 daq.)

  • Maz 91:1, 2—Yihoowan ‘naagettidi deˈiyoosay’ ha wodiyan ayyaanaaban woppu giyo soho (w10 2/1 30-31 ¶10-11)

  • Maz 91:3—Seexaanay ‘shankkanchadan’ nuna gitiyan oyqqanawu koyees (w07-AM 10/1 26-30 ¶1-18)

  • Maz 91:9-14—Yihooway nuuni baqati attiyoosaa (w10 1/1 18-19 ¶13-14; w01-AM 11/15 19-20 ¶13-19)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 89:34-37—Ha xiqisetun odettida maachay awugee, hegee ammanttiyaagaa gidiyoogaa Yihooway waati bessidee? (w14 10/15 10 ¶14; w07-AM 7/15 32 ¶3-4)

  • Maz 90:10, 12—“Nuuni aadhdhida eranchcha gidana mala” nu layttaa waati qoodana danddayiyoo? (w06-AM 7/15 13 ¶4; w01-AM 11/15 13 ¶19)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 90:1-17

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Asaa Haasayissanawu Maaddiya biido ubbaa bessa; yaatada, ayfettiyaabaa zaaretta. Aassiyaageeti eti asaa haasayissanawu qoppidobaa xaafanaadan minttetta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA