Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  August 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 110-118

‘Yihoowassi Ay Qanxxanawu Danddayiyaanaa?’

‘Yihoowassi Ay Qanxxanawu Danddayiyaanaa?’

Mazamuraawee ‘hayquwaa piriyaappe’ Yihooway a ashshido gishshawu wozanappe a galatiis. (Maz 116:3) I ba qaala ubbaa naagiyoogaaninne Yihoowa azazota ubbaa poliyoogan a galatiyoogaa bessanawu murttiis.

Taani ha saaminttan Yihoowa galatiyoy aybissee?

Taani Yihoowa galatiyoogaa waata bessana danddayiyaanaa?