Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  August 2016

Naase 15-21

MAZAMURE 102-105

Naase 15-21
 • Mazamure 19 nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Nuuni Biitta Gidiyoogaa Erees”: (10 daq.)

  • Maz 103:8-12—Nuuni nu nagaraappe simmiyo wode Yihooway nuna maarees (w13 6/15 20 ¶14; w12 7/1 21 ¶17)

  • Maz 103:13, 14—Yihooway nu abbiyaa akeekees (w15 4/15 26 ¶8; w13 6/15 15 ¶16)

  • Maz 103:19, 22—Yihoowa maarotaanne qaretaa akeekiyoogee nuuni a haaruwawu exatanaadan denttettana bessees (w10 11/1 25 ¶5; w07-AM 12/1 21 ¶1)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 102:12, 27—Nuuni unˈˈettiyo wode, Yihoowa dabbo gidiyoogaa qoppiyoogee waati maaddii? (w14 3/15 16 ¶19-21)

  • Maz 103:13—Nuuni oychiyo ubbabaa Yihooway sohuwaara zaarennay aybissee? (w15 4/15 25 ¶7)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 105:24-45

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) g16.3 10-11—Zaarettada oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) g16.3 10-11—Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 164-166 ¶3-4—Hegan deˈiya qofaa tamaaree ba deˈuwan waati oosuwan peeshshana danddayiyaakko akeekanaadan maadda.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 51

 • Yihooway Intteyyo Oottido Ubbabaa Dogoppite (Maz 103:1-5): (15 daq.) Tobbiyoogaa. Ufayssi Baynna Deˈuwaa Deˈiyoogaa Aggaas giyo, jw.org saytiyan deˈiya biiduwaa bessiyoogan doomma. Yaatidi, kaallidi deˈiya oyshata tobbite: Nuuni Yihoowa sabbanaadan denttettiyay aybee aybee? Yihoowa loˈˈotettaappe denddidaagan nuuni sinttappe demmanawu hidootiyoobay aybee?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) ia shem. 22 ¶1-13

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 33 nne Woosaa