Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Masqqala 2017

Masqqala 4-10

Hizqqeela 42-45

Masqqala 4-10
 • Mazamure 31⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Tumu Goynoy Zaarettidi Eqqiis!”: (10 daq.)

  • Hiz 43:10-12—Hizqqeeli beˈido beeta maqidasiyaa ajjuutay omoodettida Ayhudati bantta nagaraappe simmanaadaaninne xoqqa maaraa kaallidi tumu goynuwaa zaarettidi essanaadan minttettanaassa (w99-AM 3/1 8 ¶3; it-2 1082 ¶2)

  • Hiz 44:23—Qeeseti “geeshshaappenne tunaappe gidduwan de7iya dummatettaa” asaa tamaarissoosona

  • Hiz 45:16—Asay kaalettanaadan Yihooway sunttidoogeeta maaddana koshshees (w99-AM 3/1 10 ¶10)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Hiz 43:8, 9—Israaˈeelati Xoossaa sunttaa waati tunissidonaa? (it-2 467 ¶4)

  • Hiz 45:9, 10—Yihooway an nashettanawu koyiyaageeti oottanaadan koyiyoobay aybee? (it-2 140)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Hiz 44:1-9

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) “Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa” tobbiyoogaa. Asaa haasayissiyo biiduwaa huuphiyan huuphiyan bessada, ayfettiyaabaa zaaretta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA