Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Masqqala 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | DAANEELA 4-6

Neeni Ubbatoo Yihoowawu Oottay?

Neeni Ubbatoo Yihoowawu Oottay?

Daaneeli ubbatoo ayyaanaaban oottiyoobaappe issoy woosaa. I hegaadan oottennaadan aybinne, ubba kawuwaa awaajoykka bana digganaadan oottibeenna

6:10

Ubbatoo ayyaanaaban oottiyoobay: