Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Masqqala 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | DAANEELA 1-3

Yihoowawu Ammanettiyoogee Anjjuwaa Demissees

Yihoowawu Ammanettiyoogee Anjjuwaa Demissees

Heezzu yelaga Ibraawetu taarikee nuuni ubbatoo Yihoowawu ammanettidi deˈanawu murttanaadan maaddees

3:16-20, 26-29

Kaallidi deˈiya xiqiseti qonccissiyoogaadan, nuuni Yihoowawu ammanettiyoogaa bessanawu waatana danddayiyoo?

  • Maa 24:14

  • Yoh 17:16

  • 1Qor 6:9, 10