Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Masqqala 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Paacee Gakkiyo Wode Ammanettidi Deˈite

Paacee Gakkiyo Wode Ammanettidi Deˈite

Yesuusadan Ammanettiyaageeta Gidite—Paacee Gakkiyo Wode giyo biiduwaa beˈite; yaatidi, kaallidi deˈiya oyshata zaarite:

  • Sameeli Xoossawu ammanettennaadan oottanawu harati waati baaxettidonaa?

  • Sameeli Yihoowawu ammanettidi deˈanaadan maaddidabay aybee?

  • I ammanettidoogee Yihooway sabettanaadan waati oottidee?