Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Masqqala 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Dabboy Bohettiyo Wode Ammanettidi Deˈite

Dabboy Bohettiyo Wode Ammanettidi Deˈite

Ammanettidi Yihoowa Pirddawu Exatite—Bantta Nagaraappe Simmennaageetuppe Haakkite giyo biiduwaa beˈite; yaatidi, kaallidi deˈiya oyshata zaarite:

  • Saarooni aawaynne aayyiyaa ammanettennaadan paaccidabay aybee?

  • Eti ammanettidi deˈanaadan maaddidabay aybee?

  • Eti Yihoowayyo ammanettidoogee Saaroono waati maaddidee?