Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Masqqala 11-17

HIZQQEELA 46-48

Masqqala 11-17
 • Mazamure 139⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

OOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Bantta Biitti Simmiya Israaˈeelati Demmiyo Anjjuwaa”: (10 daq.)

  • Hiz 47:1, 7-12—Ayhudati zaarettidi yaana biittay daro kattaa mokkana (w99-AM 3/1 10 ¶11-12)

  • Hiz 47:13, 14—So asa ubbay laataa ekkana (w99-AM 3/1 10 ¶10)

  • Hiz 48:9, 10—Asawu biittaa shaakki immanaappe kase, biittaappe amaridaagaa Yihoowawu ‘dummayidi wottana’

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Hiz 47:1, 8; 48:30, 32-34—Omoodettida Ayhudati Hizqqeeli beˈido beeta maqidasiyaa ajjuutay muleera polettana giidi qoppibeennay aybissee? (w99-AM 3/1 11 ¶14)

  • Hiz 47:6—Hizqqeeli ‘asa naˈa’ geetettidoy aybissee? (it-2 1001)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Hiz 48:13-22

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) wp17.3 koyro sinttaa—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) wp17.3—Ha maxeetee izaawussi kase imettiis. Zaarettada oycha; qassi xannaˈissanawu goˈettiyo xuufetuppe issuwaa erissa.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 34 ¶17—SHiiquwaa baanaadan shoobba.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA