Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Masqqala 5-11

MAZAMURE 119

Masqqala 5-11
 • Mazamure 48 nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihoowa Higgiyaadan Hemettite’: (10 daq.)

  • Maz 119:1-8—Tumuppe ufayssiyay Xoossaa higgiyaadan hemettiyoogaa (w05-AM 4/15 10 ¶3-4)

  • Maz 119:33-40—Xoossaa Qaalay nuna unˈˈissiyaabaa genccanawu maaddees (w05-AM 4/15 13 ¶12)

  • Maz 119:41-48—Xoossaa Qaalaa tumu eray nuuni xalidi markkattanawu maaddees (w05-AM 4/15 13 ¶13-14)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 119:71—Qaxxayettiyoogee woy metuwaa gencciyoogee loˈˈo gidiyoy aybiinee? (w06-AM 9/1 14 ¶4)

  • Maz 119:96—‘Ubbabawu zaway deˈees’ giyoogee woygiyoogee? (w06-AM 9/1 14 ¶5)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 119:73-93

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Asaa Haasayissanawu Maaddiya biido ubbaa bessa; yaatada, ayfettiyaabaa zaaretta. Aassiyaageeti eti asaa haasayissanawu qoppidobaa xaafanaadan minttetta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 11

 • Guutta Naˈay Kariyaa Dooyikko”: (5 daq.) Haasayaa.

 • Gubaaˈiyawu Koshshiyaabaa: (10 daq.) Woy qassi, Laytta Maxaafaappe tamaaridobaa tobbite. (yb16 59-62)

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) ia shem. 23 ¶15-29, sinttaa 204n deˈiya zaaretuwaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 13 nne Woosaa