Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  September 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 120-134

‘Taayyo Maadoy Yihoowappe Yees’

‘Taayyo Maadoy Yihoowappe Yees’

Mazamure 120ppe 134y Pudettaa Kiyiiddi Yexxiyo Mazamuriyaa geetettees. Hegee Israaˈeelati layttan layttan baalata bonchanawu Yihuda deriyaa huuphiyan deˈiya Yerusalaame baanawu pudettaa kiyiiddi ufayssan yexxiyo mazamure gidiyoogaa daro asay yootees.

Yihoowa naagoy kaallidi deˈiyaaban leemisettiis:

121:3-8

  • xiskkennan naagiya henttanchaa

  • awaa suuluwaappe attiyo kuwaa

  • ammanettiya wotaaddaraa