Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ERMMAASA 8-11

Yihooway Kaaletiyo Wode Xallan Asawu Injjetees

Yihooway Kaaletiyo Wode Xallan Asawu Injjetees

Asi bana ayssanawu wolqqaykka maataykka baawa

10:21-23

  • Israaˈeelata ayyaanaaban heemmiyaageeti Yihoowa oychibeenna gishshawu asay laalettiis

  • Yihoowa kaaletuwaa kaalliyaageeti saruwan, ufayssaaninne ishaluwan deˈoosona