Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  March 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ERMMAASA 5-7

Eti Xoossay Koyiyoobaa Oottiyoogaa Aggidosona

Eti Xoossay Koyiyoobaa Oottiyoogaa Aggidosona

7:1-4, 8-10, 15

  • Ermmaasi Israaˈeelatu nagaraanne eti loˈˈo milatiya iita gidiyoogaa xalan qoncciya kessiis

  • Israaˈeelati beeta maqidasee maalaalissiya hanotan banttana naagana giidi qoppidosona

  • Eti meeziyan yarshshiyo yarshshuwaa gaasoyidi iitabaa oottana danddayennaagaa Yihooway yootiis

Qoppa: Ta goynoy Yihooway koyiyoobaara maayettiyoogaanne meeziyan oottiyooba gidennaagaa waata erana danddayiyaanaa?

Ermmaasi Yihoowa keettaa penggiyan eqqiis