Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Laappune 13-19

ERMMAASA 5-7

Laappune 13-19
 • Mazamure 37nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Eti Xoossay Koyiyoobaa Oottiyoogaa Aggidosona”: (10 daq.)

  • Erm 6:13-15—Ermmaasi deree oottido nagaraa qoncciyaa kessiis (w88-E 4/1 11-12 ¶7-8)

  • Erm 7:1-7—Yihooway eti bantta nagaraappe simmanaadan denttettanawu maliis (w88-E 4/1 12 ¶9-10)

  • Erm 7:8-15—Israaˈeelati Yihooway banttana aynne oottenna giidi qoppidosona (jr-E 21 ¶12)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Erm 6:16—Yihooway ba asay ay oottanaadan zoridee? (w05-AM 11/1 23 ¶11)

  • Erm 6:22, 23—Asay “huuphessa bagga biittaappe” yaana geetettana danddayiyoy aybissee? (w88-E 4/1 13 ¶15)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Erm 5:26–6:5

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) T-36—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) T-36—“Qoppana Koshshiyaabaa” tobbite. Haasayissiyo ura Godaa Kahuwawu shoobba.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) jl timirtte 1—Haasayissiyo ura Godaa Kahuwawu shoobba.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA