Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  March 2016

Laappune 28–Hosppune 3

Iyyooba 11-15

Laappune 28–Hosppune 3
 • Mazamure 12nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Iyyoobi Hayqqidaageeti Denddanaagaa Ammanees”: (10 daq.)

  • Iyy 14:1, 2 —Iyyoobi asa deˈuwaabaa qanttan qonccissiis (w15 4/1 3; w10 6/1 5 ¶1; w08-AM 3/1 3 ¶3)

  • Iyy 14:13-15a—Iyyoobi bana Yihooway dogennaagaa erees (w15-AM 8/1 5; w14-AM 1/1 7 ¶4; w11-AM 3/1 22 ¶2-4)

  • Iyy 14:15b—Ammanettida ba ashkkarata Yihooway nashshees (w15-AM 8/1 7 ¶3; w14 6/15 14 ¶12; w11-AM 3/1 22 ¶3-6)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Iyy 12:12—Gastta Kiristtaaneti yelaga Kiristtaaneta maaddana danddayiyoy aybissee? (g99-E 7/22 11, saaxiniyaa)

  • Iyy 15:27—Elifaazi Iyyooba ‘somˈˈoy modhiis’ giidoogee woygiyoogee? (it-1 802 ¶4)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: Iyy 14:1-22 (4 daq. woy sima)

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: fg timirtte 13 ¶1—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta. (2 daq. woy sima)

 • Zaaretti Oychiyo Wode: fg timirtte 13 ¶2—Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta. (4 daq. woy sima)

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: fg timirtte 13 ¶3-4 (6 daq. woy sima)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 55

 • Gubaaˈiyawu koshshiyaabaa: (5 daq.)

 • Hayquwaappe Denddana Danddayiyoy Wozuwaa Baggaara”: (10 daq.) Tobbiyoogaa. Wurssettan, “Kasetidi Xoossaa Kawotettaa Koyite!” giyo 2014 Killiliyaa SHiiquwan beˈido biiduwaa bessa.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: ia shem. 12 ¶1-12 (30 daq.)

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 33nne Woosaa