Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Isiine 2017

Isiine 31–Naase 6

Hizqqeela 24-27

Isiine 31–Naase 6
 • Mazamure 118⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Xiiroosa Bolli Gakkana Giido Pirdday Yihoowa Qaalan Keehi Ammanettanaadan Oottees”: (10 daq.)

  • Hiz 26:3, 4—Xiiroosi xayanaagaa Yihooway 250 layttappe kaseti yootiis (si 133 ¶4)

  • Hiz 26:7-11—Hizqqeeli Xiiroosa olidi oyqqana biittaynne a kawoy oonakko kaseti yootiis (ce 216 ¶3)

  • Hiz 26:4, 12—Hizqqeeli Xiiroosa dirssaa gimbbee, keettatinne biittay abban olettanaagaa yootiis (it-1 70)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Hiz 24:6, 12—Disttee shiyido shiyay aybaa leemisoo? (w07-AM 7/1 14 ¶2)

  • Hiz 24:16, 17—Hizqqeeli kayyottana bessennay aybissee? (w88 9/15 21 ¶24)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Hiz 25:1-11

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Trakttetuppe issuwaa—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) Trakttetuppe issuwaa—Geeshsha Maxaafaa Xannaˈana Koshshiyoy Aybissee? giyo biiduwaa erissa, yaatin tobbite (shin biiduwaa bessoppa).

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 23 ¶13-15—SHiiquwaa baanaadan shoobba.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA