Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Isiine 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | HIZQQEELA 21-23

Kawotana Uray Maatay Deˈiyoogaa

Kawotana Uray Maatay Deˈiyoogaa
UTETTAA
Text
Image

Hizqqeeli yootido hiraagaa maaran kawotiyo “maatai de7iyoogee” Yesuusa.

  • Doo 49:10

    Masee o zariyaappe yelettidee?

  • 2Sam 7:12, 16

    Merinawu minni eqqana kawotettay oogee?

  • Maa 1:16

    Araataa laattiyo maatay o zariyaa baggaara yaanaagaa Maatiyoosi yootidee?

Kawotana bessiyay Yesuusa gidiyoogaa Yihooway kuuyido hanotaappe ay tamaaray?